Goede Doelen

FINADO

FINADO biedt hulp op het vlak van gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, aan de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap. Bij het organiseren van projecten wordt de doelgroep nauw bij het project betrokken. Hulp is trouwens succesvoller wanneer de lokale gemeenschappen zelf met voorstellen en ideeën komen. In vele gevallen gaat het om een school(tje), een initiatief van eigen mensen, die haast zonder middelen trachten onderwijs te verschaffen aan de kinderen in het dorp.

FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht voor kinderen, het is ook een van de Millennium-doelstellingen. Onderwijs is de basis voor de toekomst in een minder ontwikkeld land, zoals Haïti, Vietnam en Ethiopië. De scholen zijn een essentieel maatschappelijk ankerpunt in de regio‘s waar FINADO peterschappen heeft.

Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg voor de kinderen van de volledige gemeenschap. De scholen doen bovendien dienst als gemeenschapslokaal voor onderricht en gezondheidszorg. Alle scholen worden uitgerust met watervoorziening en latrines. Wij zijn van plan om de middelen te investeren in ons meest recente schoolproject: Yeka Wolya.  Ook vorig jaar gingen de middelen van SKO naar dat project, dat toen trouwens door enkele van de organisatoren van SKO bezocht is.

Oye LENA

Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. Het project is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru.

Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!”

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

The Zambians

Een school met eigen internaat, bibliotheek, computerruimte, waar jongeren de gewassen eten van eigen land. Een school waar jongeren niet alleen een vak leren, maar ook die ondernemingsvaardigheden verwerven, waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen starten. Een school waar jongeren uit zeer arme families de mogelijkheid krijgen om aan die armoede te ontsnappen. Een school waar studenten een officieel certificaat/diploma halen, waar ze mee door kunnen stromen naar het hoger onderwijs.

Met ondersteuning van Student Kick-Off krijgen deze jongeren een kans om die vakopleiding te volgen en die droom werkelijkheid te laten worden.

Door het gebrek aan kansen voor de jeugd en ook vanwege een tekort aan geschoolde vakmensen, begon ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ (GKMT) eind 2011 met de bouw van haar eerste middelbare vakschool in het district. Het George Korsten Vocational Training College1 (GKVTC) biedt, wanneer geheel afgerond, ruimte aan 500 voltijd studenten in een tiental opleidingen en een honderdtal deeltijd studenten (volwassenen en kleine boeren). Een unieke school voor landbouw en techniek met een duidelijke visie op duurzaamheid wat betreft bouw, onderwijs en zelfvoorzienendheid. Het project bood de afgelopen vijf jaar voltijd werkgelegenheid aan een veertigtal lokale mensen.

Het GKVTC wordt gebouwd in fasen. GKMT vraagt uw hulp bij het afbouwen van het derde praktijklokaal. Praktijklokaal 3 zal mede ingericht worden ten behoeve van de opleiding “Voedselverwerking”. Jongeren leren hier hoe ze primaire producten, zoals tomaten, mango’s en pinda’s kunnen verwerken tot sappen, puree’s , pindakaas en gedroogde producten. Ze leren hoe ze aan genoemde gewassen die veel verbouwd worden in de omgeving, toegevoegde waarde kunnen geven door ze te verwerken tot een tweede product. Hierdoor wordt de opbrengst verhoogd en zijn producten veel langer houdbaar. Uiteindelijk verhoogt dit de voedselzekerheid.

Voor praktijklokaal drie is in totaal €9890.00 euro nodig. Elke bijdrage wordt door Wilde Ganzen aangevuld met 50%. De uitvoering van het derde praktijklokaal zal ongeveer vier maanden in beslag nemen

vzw Afractie

Sinds 2006 zet Afractie zich in voor de bestrijding van de armoede en het bevorderen van de kinderrechten in Senegal. Vooreerst richten wij ons op de problematiek van de straatkinderen in Senegal door het (financieel) ondersteunen van een opvangcentrum in Yoff, een voorstad van Dakar (hoofdstad van Senegal). Het huis wordt beheerd door de Association “And Taxawu Xaleyi” (ATAX) en uitgebaat door 5 lokale medewerkers.

ATAX focust op educatie en het verhogen van leerkansen van kinderen. Tevens wordt tegemoet gekomen aan een aantal basisbehoeften zoals (gezonde) voeding, medische verzorging, ontspanning, sport en spel. Sinds 2016 wil men de oudere kinderen, die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijs, de kans geven om een beroep aan te leren. Daartoe organiseert het opvanghuis in Yoff diverse workshops (elektriciteit, informatica, kleermaker, …) om ze kennis te laten maken met verschillende beroepen en zo deze adolescenten op weg te zetten naar een stage bij lokale bedrijfjes. De hoop bestaat om op langere termijn een eigen sociale tuinbouwonderneming uit te bouwen waar straatkinderen stage kunnen doen om te leren omgaan met verschillende dieren en gewassen, en zo tevens een opbrengst te genereren ten voordele van de werking van het opvanghuis.

Sinds 2015 ondersteunen we ook een opvangproject voor bedelkinderen in Thiès en van weeskinderen in Mandera via de plaatselijke organisatie Djar Djal.

Om dit allemaal mogelijk te maken, stort Afractie maandelijks een werkbudget. Dankzij subsidies, sponsors en de organisatie van activiteiten slaagt Afractie erin om de projecten in Senegal draaiende te houden. Dankzij de inzet van de vaste Senegalese medewerkers en tal van vrijwilligers, hier en in Senegal, heeft het project een soliede basis om verder te groeien.

Maar er is nog veel, heel veel werk…

Meer informatie? Neem zeker een kijkje op onze website www.afractie.be of onze Facebookpagina.

Kompanjon vzw

Kompanjon VZW is een Gentse organisatie die ongelijkheid in het onderwijs bestrijdt via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis.

Gentse studenten worden gekoppeld aan kwetsbare Gentse gezinnen, en gaan wekelijks aan huis om één of meerdere kinderen te ondersteunen bij het schoolwerk en de opvoeding. De student betrekt en ondersteunt de ouders opdat zij sterker staan in het opvolgen van hun kinderen en in het contact met de school.

De coaches van Kompanjon vzw ondersteunen de ouders en de studenten gedurende dit proces.

Meer info kan je vinden op www.kompanjon.be

Ujeli Care Centre

Het Ujeli Care Centre is een organisatie die sinds 2011 (2068 volgens de lokale tijdsrekening) gratis eerstelijnszorg voorziet voor kinderen in de regio Pokhara, Nepal. 

Dit project ontstond vanuit een internationale samenwerking van jonge gedreven medewerkers en wordt tot op heden nog steeds gedragen door internationale vrijwilligers. Onder leiding van de Nepalese arts Dinesh Koirala, een doorwinterde medewerker aan verschillende liefdadigheidsprojecten en tevens bezieler van dit project, werken we aan het verbeteren van de medische en hygiënische standaard van Nepalese kinderen. 

Alles begint in het ‘Health Centre’ te Parshyang, Pokhara. Daar kunnen kinderen terecht voor gratis diagnostiek, therapie, opvolging en educatie. Op heden worden er maandelijks zo’n 200 kinderen geholpen. Indien de nodige zorgen niet in ons centrum beschikbaar zijn, begeleiden wij onze patiënten naar een geschikt tweede- of derdelijnscentrum.

De organisatie werkt daarnaast ook mobiel om onze gratis zorg naar meer afgelegen en moeilijk bereikbare regio’s te brengen. Daar voorzien we, via de bestaande schoolstructuur, een algemeen gezondheidsnazicht voor alle kinderen alsook educatie omtrent EHBO, hand- en tandhygiëne. Toekomstplannen bestaan uit het uitbreiden van onze diagnostische mogelijkheden met een RX-toestel en laboratorium alsook het opstarten van een gratis ‘Dental Clinic’ waar we in samenwerking met lokale tandartsen gratis tand- en mondzorg willen aanbieden.

Op deze manier werken we zowel preventief als curatief aan de gezondheid van deze kansarme Nepalese kinderen die elke keer weer hun enorme dankbaarheid betuigen bij de kleine beetjes hulp die zij van Ujeli Care Centre uit ontvangen.

2020 ©, STUDENT KICK-OFF VZW. ALL RIGHTS RESERVED. privacyverklaring